MARKETING - Oglašavanje na Ebiz.ba

Ukratko o portalu

Portal eBiz.ba je prvi B2B portal u BiH koji Vam omogućava: Kreiranje vlastite internet stranice unutar portala Samostalno uređivanje sadržaja (proizvodi, kupoprodaja, vijesti, katalozi, ...) Brzu pretragu svih firmi po djelatnostima i regijama Brzu pretragu proizvoda, usluga, kupoprodaja Dobijanje kvalitetne informacije o drugim firmama kroz jedinstven sistem ocjenjivanja.

Na vaš zahtjev, bilo telefonski ili mailom, u roku od 24 sata dostavljamo vam odgovarajuće ponude za željeni broj prikazivanja i format bannera koje vam mogu pomoći pri odabiru načina oglašavanja.

Zahtjeve za ponude i upite o prodaji oglasnog prostora, sponzorstva rubrike i ostalih vidova marketinške suradnje molimo uputite direktno na TRING d.o.o. Gračanica.

KONTAKT INFORMACIJE

  • Adresa:Lejleku�a b.b., 75320 Gračanica, BiH
  • Telefon:+387 (0)35 700 200
  • Fax:+387 (0)35 700 201
  • Email:tring@tring.ba
  • Web:www.tring.ba