2958-BS-Telecom-Solutions-d-o-o-Sarajevo-Drustvo-za-inzenjering-razvoj-i-usluge

O nama

BS Telecom Solutions d.o.o. je firma osnovana 2002. godine i na tržištu je prisutna kao proizvođač, isporučilac i integrator kompletnih telekomunikacijskih i informacijskih sistema, koji se zasnivaju na modernim tehnologijama i vlastitim tehnološkim istraživanjima. U periodu od aprila 2008. do juna 2010. godine kompanija je radila pod imenom SITRONICS Telecom Solutions BH d.o.o.. Koncept rješenja koja nudimo je uvijek u skladu sa zahtjevima i potrebama klijenata i zasnovan je na profesionalnim međunarodnim standardima iz telekomunikacijskih i informacijskih oblasti. Glavni cilj BS Telecom Solutions-a je da izgradnjom odgovarajućeg sistema klijent bude uvijek konkurentan na tržištu i da poveća vlastitu profitabilnost. Zbog težnje ka stalnom napredovanju i zadovoljenju zahtjeva svojih kupaca konstantnim poboljšanjem usluga i proizvoda, BS Telecom Solutions je uspostavio sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2000. Od 2004-te godine posjedujemo certifikat TUV CERT EN ISO 9001:2000 Certifikat 04 100 041274 za područje: “Dizajn, razvoj, proizvodnja, sistemska integracija, prodaja, implementacija, podrška i servisiranje telekomunikacijskih sistema i sistema obrade podataka“.

Naša misija: istraživanje i razvoj novih servisa, tehnologija i inžinjerskih rješenja na polju telekomunikacija, projektovanje i dizajniranje inteligentnih sistema za telekomunikacijske kompanije i podrška potpunom ciklusu implementacije.

Fundamentalna namjena: efikasno povećanje produktivnosti provider-a implementacijom inovativnih servisa, sistema i savremene elektronske opreme i tehnologija.

Metode implementacije:

•Rješenja po mjeri kupca
•Bliska i konstruktivna interakcija sa kupcima tokom cijelog radnog ciklusa
•Kreiranje novih servisa, tehnologija i sistema uskladenih potrebama kupca
•Istraživanje perspektivnih mogucnosti i kompletna implementacija servisa za klijente
Naša prednost

Raznolikost: naš portfolio sadrži širok spektar proizvoda i servisa kao što su rješenja po mjeri kupca.

Kvalificiranost: naši zaposlenici su talentirani specijalisti koji posjeduju opsežno industrijsko znanje. Tokom životnog ciklusa projekta naši specijalisti blisko sarađuju sa klijentovim timom kako bi brzo i efikasno implementirali rješenja. Za velike zadatke, mi pružamo uslugu iznajmljivanja lokalnih specijalista za rad na licu mjesta, na kapacitetima klijenta, s ciljem minimizacije vremena potrebnog za implementaciju projekta.

Isplativost: BS Telecom Solutions je u stanju da ponudi vodeće proizvode sa značajnim uštedama na cijeni. Svaki od naših proizvoda je razvijen i proizveden u saglasnosti sa međunarodnom normom kvaliteta ISO 9001:2000 i međunarodnim telekomunikacijskim i informacijskim standardima.
Kategorije:
Kanton:
Sarajevski
Općina:
Ilidža
Mjesto:
Ilidža
Adresa:
Tvornička 3/I

Status korisnika

  • Besplatni korisnik

Ocjene

  • Plaćanje:
  • Podrška:
  • Rokovi: