609-ZAVOD-ZA-SAOBRACAЈ-GRADjEVINSКOG-FAКULTETA-U-SARAЈEVU-p-o-Sarajevo

O nama

Djelatnost Instituta za saobraćajnice Građevinskog fakulteta u Sarajevu obuhvata: naučnoistraživačku, ekspertsku i visokostručnu i stručnu aktivnost u svim oblastima koje se tiču kopnene saobraćajne infrastrukture.

Naučnoistraživački rad se realizuje u sklopu permanentnih nastojanja na odgoju naučnog kadra, kroz istraživanja za magistarske radove i doktorske disertacije. Drugi oblici naučnoistraživačkog rada su limitirani u posljednje vrijeme nedostatkom sredstava za njihovu realizaciju.

Ekspertski i visokostručni rad je izražen kroz svakodnevnu aktivnost kadrova Instituta, na izradi naučnih studija i ekspertiza iz oblasti saobraćajne tehnologije, te kroz konsultantske usluge drugim subjektima.

Stručna aktivnost se izvršava kroz izradu tehničke dokumentacije za uobičajene, složene i specijalne objekte niskogradnje. Osim toga, ostvaruje se saradnja sa privrednim subjektima, u zajedničkom rješavanju problema iz vlastitog djelokruga rada, te putem stručnih prezentacija i rasprava po tematskim pitanjima. U planu je i realizacija seminara i obuke za primjenu novih tehnologija u istraživanju i planiranju saobraćaja, kao i primjeni softvera za potrebe projektovanja.
Kategorije:
Kanton:
Sarajevski
Općina:
Sarajevo
Mjesto:
Sarajevo
Adresa:
Stjepana Tomića 1

Status korisnika

  • Besplatni korisnik

Ocjene

  • Plaćanje:
  • Podrška:
  • Rokovi: