4447-MASINSКI-FAКULTET-Ј-U-Sarajevo

O nama

Studiji na Mašinskom fakultetu Sarajevo su koncepcijski i strukturom usklađeni s odredbama Statuta Univerziteta u Sarajevu, kojim je među ostalim određeno prilagođavanje studija Bolonjskom procesu i vrednovanje rada studenta putem ECTS bodova. Struktura studija podijeljena je na tri ciklusa:

Dodiplomski studij u trajanju od 6 semestara, kojim se stiče akademski naziv inženjer mašinstva (Bachelor, BSc.),
Diplomski studij u trajanju od 4 semestra, kojim se stiče akademski naziv diplomirani inženjer mašinstva (Master of Science, MSc.),
Doktorski studij u trajanju od 6 semestara, kojim se stiče akademski naziv doktora nauka.
Nakon višegodišnjeg razvoja osnovano je 7 odsjeka:

1. Odsjek za mašinski proizvodni inženjering

Proizvodne tehnologije
Materijali i tehnike spajanja


2. Odsjek za industrijski inžinjering i menadžment

3. Odsjek za energetiku, procesnu tehniku i okolinsko inženjerstvo

4. Odsjek za tehnologije drveta

5. Odsjek za motore i vozila

6. Odsjek za odbrambene tehnologije

7. Odsjek za mašinske konstrukcije

Na Fakultetu je do 2003 godine ukupno promovirano:

630 mašinskih inženjera,
4905 diplomiranih mašinskih inženjera,
130 magistara tehničkih nauka i
55 kandidata je steklo zvanje doktora tehničkih nauka.
Mašinski fakultet ima brojne veze sa Evropskim, Američkim i Australskim univerzitetima gdje su mnogi članovi Fakulteta magistrirali i/ili doktorirali i održavaju kontakte sa njima. Profesori iz inostranstva drže predavanja na svim ciklusima nastave.
Kategorije:
Kanton:
Sarajevski
Općina:
Sarajevo
Mjesto:
Sarajevo
Adresa:
Vilsonovo šetalište 9

Status korisnika

  • Besplatni korisnik

Ocjene

  • Plaćanje:
  • Podrška:
  • Rokovi: